eu-program-zamestnanosti1
Společnost JM20 s.r.o. je příjemcem dotace Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost na zvýšení profesní a odborné kvalifikace zaměstnanců. Projektu se zúčastní všichni zaměstnanci společnosti JM20 s.r.o.

Název projektu:Profesní vzdělávání zaměstnanců JM20 s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013273

Projekt bude realizován v termínu 1.1.2020 – 31.12.2021