logo_JM20Informační memorandum k Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) platné od 25.května 2018 pro zpracování osobních údajů.

 

Na základě výše uvedeného nařízení o nakládání s osobními údaji (dále jen OÚ) firma JM20 s.r.o., 5.května 5584, Ostrava Třebovice 72200 (dále jen firma), prohlašuje, že OÚ, které získává od svých současných i potencionálních partnerů a zaměstnanců ukládá a zabezpečuje v souladu s výše uvedeným nařízením.

 

Všechny OÚ v elektronické podobě jsou uloženy na vlastních datových zařízeních firmy a jsou zabezpečeny proti zneužití dokladovaným přístupem pod jménem a heslem pouze pro oprávněné osoby, a to správce nebo zpracovatel osobních údajů. Tyto hesla jsou pravidelně obměňována a přístup k OÚ je archivován. Vaše osobní OÚ používáme jen s Vašim souhlasem, který bude archivován.

 

Všechny OÚ v papírově podobě jsou zabezpečeny v uzamykatelných skříních a přístup k nim má jen správce nebo kontrolní orgán.

 

Firma neposkytuje OÚ svých partnerů a zaměstnanců třetím stranám, s výjimkou kontrolních orgánů dotčených úřadů. OÚ slouží výlučně pro obchodní a zaměstnanecké vztahy.

 

Všechny OÚ osob a firem podléhají žádosti o výmaz, o který můžete požádat písemnou formou. OÚ podléhají skartačnímu seznamu a dle tohoto jsou v případě, že se již nepoužívají vymazány. Elektronické OÚ jsou vymazány, papírové OÚ skartovány. O obou formách je proveden archivační záznam.

 

V Ostravě dne 25.5.2018

 

 

 

 

…………………………..                   ……………………………..

Jiří Volčík                                              Martin Pavliska

Prokurista                                                  Jednatel