Svařování TIG

TIG – Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu je tavná metoda svařování elektrickým obloukem, která se používá především pro svařování hliníku a hořčíku a jejich slitin, korozivzdorných ocelí, niklu, mědi, bronzů, titanu, zirkonu a dalších neferitických kovů.

Svařování MIG

MIG – poloautomatické obloukové svařování kovů tavící se elektrodou v ochranné atmosféře zahrnuje několik metod založených na stejných principech při použití různých typů přídavných materiálů a ochranných plynů.

Nýtování

Spojování jednoho dílu, za použití trhacích nýtů,: hliníkové, ocelové a měděné. Samotné nýtování se provádí ručním nářadím, větší pracovní variabilita, je takřka neomezená. Nýtovaný spoj má dobrou pevnost a lze dle potřeb rozebrat.

Bodování

Bodování je spojování jednoho a více dílů. K bodování používáme bodovací stroj, který dokáže spojit plechy o síle 0,6 – 4,0mm. Bodovaný spoj vykazuje vysokou pevnost, který není třeba dále upravovat.

Lisování šroubů a matic

Při této metodě vkládáte spojovací prvky do předem přípravených děr. Metoda lisování šroubů a matic je velmi rychlá a umožňuje spojovat tyto prvky bez svařování či navařování.